תנאי שימוש באתר

אתר hairloss.co.il – נשירת שיער והתקרחות מציג תכנים לצורך מידע כללי בלבד אשר אינם משמשים כחוות דעת מקצועית ואינם מחליפים את הצורך בייעוץ רפואי פרטני. מטרת התכנים באתר הינה בהרחבת ההבנה בנושאים המוצגים בו, לפני היוועצות עם רופא מומחה. אין להסתמך על הטיפולים המתוארים באתר כהמלצה לטיפול רפואי מסויים או לטיפול באדם ספציפי וכל העושה זאת נוטל על עצמו את מלוא האחריות הבלעדית.

בעל האתר ומפעיליו לא יהיו אחראים בדרך כלשהי לכל נזק, לרבות כספי ו/או רפואי, שייגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הקיים באתר זה.

לבעל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע, תצוגה או תוכנה, לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וכדומה הנמצאים באתר זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להציג, להשתמש בתכנים המופיעים באתר, או לעשות בהם כל פעולה בדרך כלשהי, ללא קבלת הסכמה ואישור לכך מראש ובכתב מבעל האתר.

חל איסור לעשות שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים בלתי חוקיים, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, מעודדים ביצוע עבירות, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה כלשהי של החוק.

הפורום שבאתר מאפשר השתתפות בקבוצות דיון המאפשרות לקיים שיחות על ידי הודעות ותגובות של הגולשים.

מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי להגביל כניסת גולשים מסויימים לקבוצות הדיון, ולהרחיק משתמשים אשר אינם פועלים לפי כללי התנהגות הולמים.

הגולשים מתחייבים, כי הודעותיהם ו/או תגובותיהם לא יפרו הוראות כל דין ו/או יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, עוזר מספק הוראות לביצוע פעולה המהווה עבירה פלילית, לפי חוקי מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או על חומר הנאסר לפי הוראות כל דין.

הגולש מתחייב לפצות ו/או לשפות את בעל האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תנאי השימוש באתר ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום על ידו.

מובהר כי בעל האתר רשאי לנקוט כנגד גולש או משתמש אשר יפר את תנאי השימוש בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי כל דין, ויהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום הודעה או תגובה על ידו. בנוסף, רשאי בעל האתר להשתמש בכל מידע, לרבות מידע מזהה, אשר נמסר בכל דרך, לרבות ברישום לשירותי האתר, באמצעות דואר אלקטרוני, פניות ישירות ועל ידי כל מידע שנאסף בזמן גלישה.

ידוע לגולשים ולמשתמשים באתר כי בעל האתר ומפעיליו רשאים לקיים פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה, בכל עת ולפי שיקול דעתם, והשימוש באתר וכי רישומי המחשב של בעל האתר ומפעיליו בפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מלאו פרטיכם עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

הצטרפו אלינו בפייסבוק

טופיק – לטיפול בדלילות שיער